POLITIKA ZASEBNOSTI IN POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino treningideja.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja, Andraž Šrekl, s.p. . (v nadaljevanju kot »Ponudnik«).

S Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

1. 1 Pravno obvestilo

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino upravlja podjetje Andraž Šrekl s.p. , Ježica 19a, 1000 Ljubljana, matična številka 6991700000, davčna številka: 95587632. Podjetje ni zavezanec za DDV in si pridržuje pravico do sprememb pogojev.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

-kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Ponudnikom(naslov elektronske pošte, ipd.);
-informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
-informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
-informacije o načinu plačila;
-podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
-informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
-informacije o možnosti preklica naročnine;

3. NAČINI PLAČILA

Ponudnik uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

-z nakazilom na TRR (predračun): po potrjenem naročilu prejme uporabnik (kupec)  predračun, ko je priliv viden na Ponudnikovem TRR uporabnik (kupec) prejme podatke za dostop do platforme z vadbami.

-plačilo s plačilno kartico: na spletu ob oddaji naročila

4. CENE

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Ponudnik:

-uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
-uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

5. POSTOPEK NAKUPA

5.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

-iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
-izbor izdelka za nakup;
-dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
-določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
-pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;
-potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 5.3. in 5.4.).

5.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

-vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
-vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
-spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
-odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter.
-izbere način plačila

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

-pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

5.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

Če je bil pri naročilu za način plačila izbran “plačilo na TRR”, kupec dobi obvestilo o zadržanem naročilu:

Naročilo zadržano

Kupec dobi na elektronsko pošto vse potrebne informacije za izvršitev plačila za njegovo naročilo. dokler plačilo ni vidno na TRR prodajalca, je naročilo zadržano.

5.4. Naročilo sprejeto in v obdelavi

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 6.).

5.5. Vaše naročilo in zaključeno naročilo

Vaše naročilo hranimo v naši računalniško vodeni evidence prejetih naročil.

Po sklenjemi pogodbi oziroma opravljenem plačilu Ponudnik pošlje podatke s katerimi kupec dostopa, do platforme z vadbami, kjer se nahaja njegov produkt.

6. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Ponudnika na kontaktni elektronski naslov info@treningideja.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev.

Za odstop od pogodbe Ponudnik uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Ponudnik vrne v obliki dobropisa.

6.1 Kuponi in ugodnosti

Pri oddaji mnenja za izdelek prejmete na e-mail, ki ste ga vnesli ob oddaji kodo za 10% popust in jo lahko vnovčite v spletni trgovini. Kuponi pri oddaji mnenja se popusti in kuponi med seboj praviloma ne seštevajo, razen v primeru, ko je navedeno drugače!

6.2 Dostop do vsebin

Dostop do video vsebin / treningov Ponudnika je omogočen uporabnikom dokler so aktivni člani. Po prenehanju plačevanja članarine uporabnik (kupec) zgubi dostop do vseh vsebin.

7. VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost ter ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

8. VARSTVO OTROK

Ponudnik v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

9. OSTALE POMEMBNE IZJAVE

-Vse cene so z vključenim DDV-jem
-Uporabnik (kupec) prejme dostop do platforme v roku 48ur od plačila.

9.1 Omejitev odgovornosti

Vadba poteka na lastno odgovornost v prostorih namenjenim temu oziroma doma in izvedbo te, ki jo izvaja uporabnik (kupec). Za morebitne posledice nepravilne izvedbe je odgovoren izključno uporabnik (kupec) izdelkov/vadbe. Podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napačne izvedbe ali neznanja kupca.

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POLITIKA ZASEBNOSTI

10.1. Splošno

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi, ter skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov.

10.2. Varovanje podatkov

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in drugega kar je neposredno povezano z naročilom ter potrebno komunikacijo za zaključek naročila.

10.3. Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

-ime in priimek;
-naslov?!?
-podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
-davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
-naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
-kontaktno telefonsko številko;
-državo bivanja;
-druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce “opombe naročila” v spletni trgovini;

Za točnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ne odgovarjamo. Vsi omenjeni podatki se hranijo na strežniku www.treningideja.si 2 leti od zadnjega plačila.

10.4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

10.5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri Ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Ponudnikom.

10.6. Soglasje kupca s Splošnimi pogoji poslovanja

Z uporabo storitev na spletni strani www.treningideja.si in z neposrednim klikom na okence »Strinjam se s pogoji poslovanja« pred nakupom, se uporabnik zavezuje, da prostovoljno, izrecno ter nedvoumno sprejema Splošne pogoje poslovanja in dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov izključno za potrebe tega naročila, skladno s Splošnimi pogoji ter s predpisi s področja varstva potrošnikov (zajeta tudi evropska Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679) in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

10.7. Soglasje kupca z uporabo njegovih osebnih podatkov v namene trženja in marketinga

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko Ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev  pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila, uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja Ponudnik ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Vsak kupec lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom po e-pošti: info@treningideja.si ali s klikom na odjavni ukaz znotraj vsakega marketinškega sporočila.

Ponudnik bo kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil kupca. Pri tem kupec ne trpi nobenih stroškov.

11. PRAVICE UPORABNIKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

11.1. Pravica do dostopanja do informacij

Uporabniku spletne strani www.treningideja.si, Ponudnik skladno z zakonodajo brezplačno omogoča pravico do pridobitve informacij o morebitni obdelavi njegovih osebnih podatkov in pravico do dostopa le-teh ter kopijo na njegovo pisno zahtevo.

11.2. Pravica do popravka

Uporabniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, Ponudnik ob upoštevanju namena obdelave omogoča, da se dopolni ali popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

11.3. Pravica do izbrisa

Ponudnik se zavezuje omogočiti izbris in pozabo osebnih podatkov uporabnikov. Zahteva mora biti naslovljena s predlogom za izbris osebnih podatkov.

11.4. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Ponudnik na izrecno pisno zahtevo uporabnika, omogoča prenos njegovih osebnih podatkov drugam, če je to tehnično mogoče in komplementarno s programsko opremo Ponudnika.

11.5. Pravica do omejitve obdelave

Ponudnik se zavezuje kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do zahtevka o omejitvi obdelave, kadar velja eden izmed primerov skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679.

11.6. Pravica do ugovora

Ponudnik priznava pravico do ugovora kupcu, na katerega se nanašajo osebni podatki in ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) evropske splošne Uredbe 2016/679.